Có thể giảm tới 45cm/1 vòng

Giảm mỡ trúng đích

Không tăng cân lại

Da săn chắc đàn hồi

Đăng ký ngay

Có thể giảm tới

10 - 35,5 Kg

Giảm mỡ trúng đích

Không tăng cân lại

Da săn chắc đàn hồi

Đăng ký ngay

“ Thay dáng vẻ, đổi cuộc đời”

thời gian đào thải mỡ

Giai
đoạn

Từ 1 – 5 ngày
Giảm từ
0,5 – 1,5 Kg

Giai
đoạn

Từ 7 – 10 ngày
Giảm từ
8 – 12 Kg

Giai
đoạn

Có thể giảm tới
15 - 30 Cm

Giảm thêm
3 - 5 Kg

3 chuyên khoa tư vấn giảm béo chuẩn quốc tế

Chuyên khoa cơ thể học

chuyên khoa dinh dưỡng

chuyên khoa nghiên cứu mỡ

Thời gian khuyến mại chỉ còn